Kdo by neznal letadlo, kterému je dodnes přezdíváno dřevěný zázrak.Byli to slavná Mosquita jenž Němce přiváděla k nepříčetnostmi svými téměř nepostihnutelnými rejdy po obloze říše. Říšské ministerstvo letectví požadovalo okamžitě vývin letoun jenž by byl odpovědí na tento typ. Bylo však také vedeno nutností řešit problémy nedostatkových hliníkových slitin.

  S rozvojem Britské bombardovací ofensivy bylo vedení Luftwaffe nuceno čelit problému, jakým typem letounu vybavit své noční stíhače. Bylo jasné že v následujícím boji žádné polovičaté rozhodnutí neponesou výsledky a adaptace stávajících bombardéru může na čas vyhovovat, ale nemůže přispět ke konečnému vítězství. Bylo tedy rozhodnuto o vývoji letounu jenž bude splňovat požadavky úsporné konstrukce a také specializovaného letounu pro boj s nočními bombardéry R.A.F. Požadavky byli předneseny Inženýru Kurtu Tankovi a ten začal pracovat na jejich uspokojeních. Navržen byl letoun s hornokřídlým uspořádáním nosných ploch. Pohon zajišťovali dva  řadové dvanáctiválce Jumo 213E. Letoun byl vybaven příďovým podvozkem, duralem byli kryty jen motorové gondoly a pilotní kabina, jenž rovněž nesla pancéřovou ochranu obou členů posádky.Palivové nádrž byli situovány ve středu oválného trupu( přesněji za kabinou). Výzbroj byla tvořena dvěma 20 mm kanony a dvěma 30mm kanony.

 Zpočátku byli instalovány motory Jumo 211. Byla zahájena série zkoušek, jenž vyvrcholila startem jednoho z prototypu. Zjištěné závady byli postupem času odstraňovány. Luftwaffe si objednala stavbu 250 těchto strojů. Byla připravovány sériová výroba, která se sice rozeběhla,  ale byla velice rychle zastavena. Německo potřebovalo rychle dodávky jakkoliv kvalitních strojů a „Moskito“ jak tento stroj přezdívali, prostě nedostal šanci. Jisté prameny uvádějí že bylo vyrobeno více než 50 těchto strojů. Je známo že byli připravovány další verze vybavené rozličnými typy antén značících použití rozdílné radarové techniky. Byli dokonce připravovány plány na spojení Moskyt se stroji Fw 190, přičemž celý systém pojmenovaný Mistel spočíval ve vybavení Moskyta 2000 kg náloží. Fw 190 byl spojen s Moskytem konstrukcí jenž pilotovi dovolovala odpoutání svého stroje nad cílem. Moskyto pak částečně navedeno stíhačem pokračovalo ve své pouti za zničením