Počátky Bf 110 sahají  do roku 1934, kdy německý zbrojní úřad vydal specifikaci pro kategorii Kampfzerstőrer. Letoun této kategorie měl mít vlastnosti velmi universální, něco mezi těžkou stíhačkou a lehkým bombardérem. Jedním z leteckých konstruktérů,kteří se do soutěže zapojili byl i W.Messerschmitt. Poněkud unáhleně navrhl Bf 110 ryze jako těžký stíhací, zatím co ostatní firmy se držely předepsaného konceptu. Po zákulisních  tahanicích byla však daná kategorie zrušena a nahrazena  novou:Zerstőrer(těžký stíhací).Bf 110 se tak stal rázem jediným adeptem pro tuto kategorii  a byl rovněž vybrán pro sériovou výrobu.

 První prototyp vzlétl v roce 1936 a byl vybaven dvěma  motory DB 600 s dvoulistými vrtulemi.Později byli nahrazeny výkonnějšími DB 601.Výzbroj tvořili 4 kulomety 7,9mm mířící vpřed a jeden stejné ráže pro obranu zadní polosféry.Tato verze byla označena jako Bf 110 A.Později byla obměněna výzbroj a přibyli dva 20mm kanóny.Takto obměněná verze Bf 110 B byla dodána jednotkám pro vypracování taktiky a k dalším experimentům s výzbrojí.

  Od poloviny roku 1938 začaly přicházet k jednotkám první Bf 110 C které byli již opravdu vybaveny zamýšlenými motory DB 601.Při napadení Polska jich měla Luftwaffe k dispozici jen 300 ks, zde předvedli proti zastaralým polským stíhačkám excelentní výkony a proti nepříteli ve Francii a Norsku se vedli rovněž výborně. První problémy se objevily až v bitvách  nad Anglií, kde proti hbitým jednomotorovým stíhačkám ztrácely dech a místo obrany bombardéru spíš chránily sami sebe.Teprve teď se projevily nedostatky proti jednomotorovým typům jako těžkopádnost v manévrovém boji,malá rychlost,malá stoupavost, nedostatečné  pancéřování.

 

Klesající pověst tohoto typu zčásti rehabilitovala verze Bf 110 C-4 s motory DB 600N se závěsem pro 500kg pumu-působil jako stíhací bombardér. Nad Anglií sláva tohoto typu značně pobledla,ale válka zdaleka neskončila a stroje se přesunuly na jiná bojiště.Nad Balkánem a v Severní Africe si vedli proti slabšímu spojeneckému letectvu opět dobře.

 V polovině roku 1941 přicházely k jednotkám nové typy Bf 110E, které svým určením a výzbrojí předznamenaly nové určení tohoto typu jako noční stíhací. Při útoku na SSSR si vedli opět příkladně i když byli zastoupeny v malém množství.I přes tento úspěch bylo rozhodnuto ukončit výrobu ve prospěch modernějšího Bf 210. Výroba se však po 5 měsících zastavila pro velké nedostatky „210“ a začalo se opět s osvědčeným Bf 110.

 Chtěl bych uvést komentář jednoho z letců Bf 110 jenž létali při bitvě o Británii na tomto stroji. "Bf 110 byl jednoduše moc těžký na to aby se mohl měřit se Spitfiry nebo Hurricany. Museli jste mít štěstí aby jste přežili."

                                                                                           Hartmann Grasser, II / ZG 2(7 vítězství na Bf 110, celkově 103)