WALTER NOWOTNY –258 VÍTĚZSTVÍ

Walter Nowotny se narodil 7.prosince 1918 v Gmündu(Rakousko).Poté se však jeho rodiče odstěhovali do Schwarzenau.V roce 1930 nastoupil do cisterciánské školy ve Zwettlu..Poté navštěvoval vyšší reálnou školu ve Waidhofenu,poté také Státní vyšší v Laa.V květnu 1939 složil maturitní zkoušku a jelikož bylo v té době Rakousko Uhersko připojeno k Německu nastoupil do Říšské pracovni služby.V jeho životě hrál také obrovskou roli sport...zejména plavání.

 Německo zatím vstupuje do války a mladý Walter podává přihlášku k letectvu.Povolávací rozkaz ho posílá do Vratislavi.Zde podstupuje pěší výcvik a poté je k jeho velké nelibosti přemístěn do školy stihačů ve Schwechatu poblíž Vídně. (Walterovy totiž učarovaly střemhlavé bombardéry).

Walter se tedy rozhodl že bude trucovat a tím dá najevo svůj nesouhlas se zařazení k této zbrani, brzy se však jeho postoj mění a Walter se stává jedním z nejlepších nováčků ve výcvikovém středisku.

 1.Prosince 1940 je přeložen k náhradní letce eskadry JG54. Nikdo ještě netušil že se Walter brzy stane jedním z nejlepších stihačů Luftwaffe. 23.Února je Walter přeložen k aktivní jednotce, hlásí se u III.skupiny JG54.Mezitím skončilo polní tažení na západě a Wehrmacht táhne do Ruska potlačit Bolševismus.Zde také Walter zahajuje svou kariéru,v červenci 1940 sestřeluje své první nepřátele.V této době je také Walter poprvé sestřelen,se svou skupinou operuje ve východním Prusku, při jednom z bojových letů si splete svou dvojku s nepřítelem a ta mu poškodí letadlo. Walter opouští letadlo, je však nad mořem. Několik dní je ve svém člunu na širém moři než se dostane v bezvědomí na pláž,zde jej zachrání dělostřelci z pobřežní baterie.

 V Srpnu 1941 obdržel Železný kříž I.třídy za zničení 10.nepřátelských letadel. Walter neustálé létá, 4.záři 1942 mu Hitler propůjčil Rytířský kříž železného kříže za jeho 56.sestřel.Nastal rok 1943.Němečtí vojáci stojí před branami Stalingradu,Každému je jasné že kdo zvítězí zde,zvítězí v celé válce.Sám Stalin sleduje tuto bitvu a vrhá divizi za divizí proti 6.armádě generála Pauluse.

Zde dochází k porážce Wehrmachtu,ve Stalingradu je také ztracen Walterův bratr Hubert.

Pro Waltera je to však počátek strmého vzestupu.Od prvního Února 1943 je Walter povýšen na nadporučíka a stává se velitelem letky u první skupiny JG54.Se svou dvojkou Karlem Schnörrerem létají nad frontou a jsou známy jako "Max a Moritze".Walter zde dosahuje svého 79. vítězství.Velitelem skupiny se stává známý stihač Philipp.

 Němci se ještě jednou pokoušejí převzít iniciativu při bitvě u Charkova.Walter létá a střílí bez přestávky. 24.Června sestřeluje již svůj 124 letoun-tento den sestřelil sám 10 letadel soupeře.21.Srpna je to již 161. protivník.Zde Walter dosahuje obdivuhodného výsledku když na za 10.dní sestřeluje 37 letadel protivníka..Stává se velitelem I.Skupiny.1.záři opět desetkrát zvítězil,na jeho kontě je již 183.sestřelů.Stále častěji se objevuje ve zprávách vrchní branné moci.5.září 1943 obdržel jako 293.voják branné moci dubové ratolesti.Hned nato 22.záři byl opět vyznamenán,teď již meči k dubovým listům.Brzy poté je povýšen na kapitána a dosahuje 235.sestřelu.

 Walter se stal pojmem  a vzorem mnoha mladých lidí, jeho zkušenosti proto museli být zúročeny.Musel proto převzít velení 1.stíhací letecké školy. Na tomto místě však nebyl šťastný. V září 1944 je přeložen do výzkumného střediska v Reichlinu, aby zde zkoušel nové proudové stíhačky Me 262. Walter dostává brzy rozkaz vyzkoušet "262" v boji a přesouvá se do oblasti bojů v Osnabrücku.1.záři 1944 je povýšen na majora. Od 25.srpna se stává velitelem "Komanda Nowotny".

 7.záři 1944 přijíždí na inspekci jeden vysoký generál a dochází mezi ním k a Walterem k rozepři Na druhý den se Walter nesmí zůčastnit boje, koordinuje letecký boj ze země. Když však slyší jak je jeho jednotka decimována nesčetnou přesilou nevydrží a startuje. Jeho poslední slova byla:

 "Pane generále, poletím a ukážu Vám že ještě pořád dokážeme  dosahovat úspěchů".

 

 Vystartoval a brzy jeho stroj hřměl nad hlavami přihlížejících. Za okamžik již prováděl zteč na bombardéry, první se rozpadá ve vzduchu. V tom se však stáva něco co nikdo nečekal, Walterovo letadlo začíná hořet. Dochází k závadě, která byla pro tyto letadla pověstná-vznítily se turbíny. Walter padá se svým strojem k zemi. Nikdo již nezjistí co se tam nahoře stalo, proč nevyskočil. Tak skončil život jednoho z nejlepších stihačů jaký kdy žil. Měsíc před svými 24.narozeninami skončil život tohoto mladého letce jenž nadevše miloval létání. Život tohoto člověka, který neváhal pomoci příteli v nejhorší nouzi a vždy byl připraven bojovat za svou vlast je a bude zářným příkladem pro další generace ,které jej budou obdivovat stejně jako já.

 

 

JG 54  "Grünherz"

 

 

ZPĚT